YÜKLENİYOR
Loading...

Metal Atık & Hurda Alımı

Metal Atık & Hurda Alımı

Bakır ve pirinç hurda metaller ile pirinç talaş ve çapak alımımız için iletişime geçiniz.

Metal Hurda İthalatçı Belgemize buradan ulaşabilirsiniz

Ek-1: İthali Kontrole Tabi Metal Hurdalar 

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi 

Tebliği(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/23) doğrultusunda ELSAN HAMMEDDE 

SANAYİİ A.Ş firmasına verilen ÇED-2021-0857-90 nolu Metal Hurda İthalatçı Belgesi

kapsamında ithali uygun görülen atıklar.

GTİP MADDE İSMİ
7404.00.10.00.00 Rafine edilmiş bakır döküntü ve hurdaları
7404.00.91.00.00 Bakır-çinko esaslı alaşımların (pirinç) döküntü ve hurdaları 
7404.00.99.00.00 Diğer bakır alaşımlarının döküntü ve hurdaları
7404.00.19.00.00 Diğer alüminyum döküntüleri (imalat ıskartaları dahil)
7404.00.90.00.00 Aliminyum hurdaları 
7404.00.00.00.00 Çimko döküntü ve hurdaları